logo
“Beverwijk bouwt voor mensen,
Mensen bouwen op Beverwijk”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en Duurzaamheid:

Duurzaamheid wordt in het algemeen onderverdeeld in 3 aandachtsgebieden, oftewel: de 3 P’s van “People, Planet en Profit”, waaraan de nodige aandacht moet worden geschonken.
Beverwijk heeft hier al jaren een positieve benadering voor en bewust (of onbewust) mee gewerkt.
De ervaring leert wel dat het beter is om stapsgewijs hieraan te werken, in plaats van in één keer alles te willen realiseren.
Binnen het familiebedrijf zit het a.h.w. al in de genen om zuinig om te gaan met grondstoffen en geen verspillingen te doen. Dit is één van de basisgedachten van duurzaamheid, maar daarnaast is het van belang voldoende kennis te vergaren om er nog efficiënter mee om te gaan en het daadwerkelijk succesvol toe te kunnen passen.
Regelmatig worden er cursussen bijgewoond en symposia bezocht over duurzaamheid.

People:

 • De kracht van een familiebedrijf is dat er vaak een goede en persoonlijke band bestaat tussen werkgever en werknemer, dit is van groot belang. Men moet zich thuis voelen binnen het bedrijf en met plezier werken. Het werk maakt toch een groot deel uit van het leven, het is belangrijk elkaar te kennen en te vertrouwen. Met de omvang van het bedrijf is het nog mogelijk om ook aandacht te hebben voor privé omstandigheden, problemen, maar ook trouwen, geboortes etc.etc. We zijn daarom ook trots op een actieve personeelsvereniging.
 • Een overzichtelijke grootte van het bedrijf, waarin iedereen elkaar kent. Betrokkenheid en collegialiteit is daardoor groot.
 • Zorgen voor goede opleidingsmogelijkheden en begeleiding, zodat iedereen zich goed op zijn plek voelt.
 • Er worden regelmatig investeringen gedaan ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.
 • Veel werknemers hebben langdurige dienstverbanden.
 • Bouwen doe je altijd met en vóór mensen.

Planet:

 • Eigen gebouwen beter geïsoleerd. (Beglazing, dak, spouwen en werkplaats)
 • Gescheiden afvalinzameling
 • Het beperken van afvalstromen.
 • Klanten worden geadviseerd om in duurzaamheid te investeren.
 • Actieve deelname aan stimulering van alternatieve energiebronnen.

Profit:


Als A. Beverwijk en zonen b.v. hechten we er waarde aan om nog een 4e P toe te voegen, te weten de P van:

Principles:

 • Fatsoenlijke normen bij het zaken doen (is eigenlijk al vanzelfsprekend bij familiebedrijven, omdat de directie een directe betrokkenheid heeft bij zijn bedrijf en in de maatschappij). Niet alleen naar de opdrachtgevers toe, maar ook naar de leveranciers, werknemers en omgeving.

Streven:

Het algemene (soms bijna ongrijpbare) beeld van ‘duurzaam ondernemen’ proberen stapsgewijs concreet verder in te voeren of uit te breiden, zodat het als vanzelfsprekend wordt ervaren.